Erkek Bilir

Bilmeniz Gerekenler:

  • Boyunuz 1.70 den k?sa ise zgnz ama k?sa boylusunuz.
  • Vcuda uygunluk bu kategorideki insanlar iin en nemli husustur. Kendinize iyi bir terzi bulun.
  • Ayn? rengin tonlar?nda giyinmek sizi daha uzun gsterir.

En iyi ?ekilde grnmeniz seti?iniz giysilerin renk uyumuna, kesimine ve kuma??na ba?l?. Bu yaz?da e?er k?sa boylu iseniz gardrobunuza neleri eklemeniz ve daha nemlisi nelerden kurtulman?z gerekti?ini anlataca??z.

K?sa Boylu Musunuz?

E?er boyunuz 1.70m den k?sa ise malesef ylesiniz. K?sa boylu olarak zay?f, kasl?, atletik veya tombul olabilirsiniz. K?sa boylu olmak demek ya bacaklar?n?z?n ya da belden yukar?n?z?n (ya da her ikisinin) di?er insanlara gre k?sa olmas? demektir.

Art?lar Eksiler

Vcut tipiniz ne olursa olsun yap?lmas? gereken iyi taraflar? ne ?kar?p ho?lanmad??klar?n?z? gizlemektir. K?sa boylu olmak ok uzun olmaya gre avantajl?d?r nk sat?n ald???n?z k?yafetleri k?saltt?rabilirsiniz ama uzatamazs?n?z. E?er zay?f iseniz herhangi bir ma?azaya girip stnze uyan k?yafetler bulabilirsiniz. rne?in sofistike k?yafetler iin Avrupa markalar?n?, gnlk k?yafetler iinse Japon moda markalar?n? tercih edebilirsiniz. Ne de olsa Japonlar ortalama olarak bizlerden biraz k?sad?rlar (kendileri duymas?n).

Ancak malesef genellikle zincir marketlerde bulaca??n?z k?yafetler size biraz byk gelecektir. Bunlar belli vcut llerine sahip insanlar iin haz?rlan?rlar ve zellikle biraz kilolu iseniz size uygun k?yafet bulman?z daha da zor olacakt?r.

K?lavuz

Uygunluk

Boyunuz veya kilonuz ne olursa olsun, zerinize uyan k?yafetler giymek sizi di?erlerinden ay?racakt?r. Uyan k?yafetler sizi profesyonel, zevk sahibi, detaylara dikkat eden biri olarak gsterir. Uymayan giysiler ise tam tersine sizi umars?z ve tembel gsterecektir. Bu nedenle kendinize iyi bir terzi bulmal?s?n?z. Sat?n alaca??n?z her pantolonu, jean bile olsa terziye gtrp alt k?sm?n? dzelttirmelisiniz. Paalar?n?z?n ayakkab?n?z zerinde y???lmas?n? engellemelisiniz. Kesinlikle duble paa kullanmay?n?z. Eskitilmi? ve bol ?alvar kesimli giysilerden uzak durmal?s?n?z. E?er bacaklar?n?z vcudunuzun st k?sm?na gre daha k?saysa yksek bel pantolon tercih etmelisiniz. E?er gvdeniz k?sa ise, bot kesimi veya boru paa pantolonlar size daha uygun olacakt?r.

st k?s?m ileilgili olarak da dikkati yznze ekecek k?yafetleri neriyoruz. Dikkati a?a?? eken V yaka gibi giysiler yerine gmlek giymeniz daha uygun olacakt?r. E?er gvdeniz k?sa bacaklar?n?z uzunsa gmle?inizi pantolonun iine sokmay?n. Gmlek kollar?n?z uzun olursa sizi ocuk gibi gsterir. Bu nedenle ceket iine gmlek giyerken ceketin kolundan gmle?inizin sadece 1-2 santimlik k?sm? grnmelidir.

Ceket seerken ise dikkat etmeniz gereken, ceketin alt k?sm?n?n poponuzun k?vr?m?n? gememesidir. Bylece bacaklar?n?z daha uzun grnr. E?er ?pheniz varsa terzinize dan???n. Ceket g?s cebini yukar? ta??mak ve pantolon ceplerinizi biraz a?a?? ald?rmak sizi daha uzun gsterecektir.

Renkler ve Desenler

Renk ve desen seiminde boyunuzdan ok kilonuzu gznne almal?s?n?z. Koyu ve tek renk giysiler sizi daha zay?f gsterir, a?k renk giysiler ise zay?flar taraf?ndan daha ok tercih edilmelidir.

Ayn? rengin tonlar? seilirse sizi daha uzun gsterir. A?k sylemek gerekirse alt giysiniz ve st giysiniz aras?nda ok fazla renk fark? olmamal?d?r nk dikkati normalden k?sa olan k?sm?n?za eker. K?sa boylu bir erkek olarak dikkat edece?iniz bir di?er ?ey de zerinde kk yaz?lar veya desenler olan gmlek ve ti?rt semenizdir.

Daha daha

Grntnz daha da dzeltmek iin aksesuarlardan faydalan?n. Basit aksesuarlar dikkatin yznze ynlenmesine yard?mc? olacakt?r. Geni? k?ravatlar yerine daha ince olanlar? tercih edin. Ayr?ca kemerde de ayn? taktik geerli, dar kemerler size daha uygun. Ayr?ca ?apka kullanabilirsiniz. K?sa sa kesimini ve 2-3 cm topuklu ayakkab?lar? tavsiye ediyoruz.

Ayr?ca yukar?daki resimdeki nl ?ahsiyet gibi (ki kendisi k?sa boylular s?n?f?ndand?r) kendinize bir rnek seip giyim tarz?n? inceleyebilirsiniz.

Haydi art?k gerisi size kalm??...

comments